Acollida i Casal d’estiu

Acollida

Actualment s’ofereix servei d’acollida de matí i tarda a través de la Cooperativa l’Esguard. Les dues franges d’aquest servei són de 8 a 9h al matí i de 16:30 a 17:30h de la tarda.

El preu és de 3€ una hora per als infants fixes, i 3,50 € per als esporàdics.

Casal d’estiu

A la nostra escola, la realització d’activitats durant l’estiu està supeditada a les obres d’ampliació dels mòduls que es realitzin en aquell període. No obstant, des de l’AFA i des de la Comissió Mixta de Serveis es vetlla per tenir un Casal d’estiu afí al projecte educatiu de centre i a buscar alternatives en cas que no es pugui realitzar en les instal·lacions de l’escola.