Espais de l’escola

Tot el temps que els infants romanen a l’escola és educatiu, sempre que, els adults tinguin aquesta intencionalitat.

La disposició dels materials, l’organització i l’estètica dels espais, l’actitud acollidora, l’atenció als interessos dels infants, els tipus de propostes que se’ls adrecen, l’escolta activa i el grau d’acord entre els professionals que en tenen cura, són, entre d’altres, factors que determinen si realment es tracta de temps educatiu per als nens i les nenes.

Currículum d’Educació Infantil