Preguntes freqüents

Espai de preguntes i respostes freqüents. Sinó trobes resposta a la teva pregunta escriu-nos a escolaxirinacs@escolaxirinacs.cat  o truqueu al 93 706 2007.

Quantes places oferiu de cara el curs 2024-2025?

Ara per ara només tenim places a I3 i preveiem que se n’ocupin 20 amb germans i germanes d’infants ja matriculats al centre. 

Sobre la ubicació de l’escola i obres d’ampliació 

L’emplaçament actual de l’escola és provisional i pot encabir infants fins a 6è de primària. La nostra ubicació definitiva està prevista al recinte de La Model, concretament al sector adjacent al C/Nicaragua, en un futur Institut Escola. 

Centres de secundària adscrits 

Ara per ara no tenim cap centre adscrit i tenim confirmació oficial per part del CEB que en un futur serem un Institut Escola. Així doncs els infants matriculats a la nostra escola, cursaran infantil, primària i secundària sota el marc d’un mateix projecte educatiu. 

Com organitzeu l’adaptació d’l3

El període de familiarització és un procés complex en el qual infants, famílies i mestres ens anem coneixent i ens vinculem. Aquest procés de presa de contacte basat en la presència, el respecte i la confiança, és el punt de partida del camí que compartirem durant uns anys a l’escola. 

Per tal que aquest procés sigui el més dolç possible us demanem que, en la mesura que us sigui viable, compartiu els primers dies i/o setmanes amb les vostres criatures estant a les aules. El temps d’acompanyament variarà d’un infant a l’altre donat que el període d’adaptació és personal. 

Separeu els bessons a l’hora de fer els grupsaula? 

No tenim un criteri fix en aquest sentit i pactem amb cada família la conveniència o no de separar o agrupar als germans bessons a l’hora de formar els grups aula. 

Bolquers, xumets….

Entenem que cada infant té un ritme de desenvolupament i unes circumstàncies vitals diferents. Des de l’escola respectem la necessitat de portar bolquers i/o xumet i acompanyem amb respecte els processos de canvi. 

Quan introduïu l’anglès? 

La llengua vehicular de l’escola és el català. Així mateix respectem la diversitat lingüística dels infants i l’acollim fent-la present a través de contes, cançons, cantarelles, etc… 

A partir de I5 dediquem sessions setmanals d’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera de manera oral, lúdica i globalitzada (com fem amb totes les altres àrees). A primària, cada grup té dues franges d’anglès setmanals. 

Sobre pantalles i dispositius electrònics 

A les aules d’infantil no utilitzem aquests recurs llevat de casos molt puntuals com pot ser visionar fotografies d’una sortida escolar, realitzar alguna videoconferència amb un company que ha marxat, etc.. A partir de 1r de primària, utilitzem portàtils, projectors, lupes electròniques, càmares i altres aparells per aprendre, per comunicar-nos, i per compartir i generar coneixement. Paral·lelament incidim en la reflexió per fer-ne un ús crític i responsable. 

Atenció a la diversitat 

Disposem d’un SIEI (suport intensiu per a l’educació inclusiva) que implica una mestra d’educació especial i una educadora extra en plantilla per atendre infants amb dictamen i adscrits al recurs. A banda, comptem amb els mateixos recursos i ratios que la resta d’escoles públiques de l’Eixample: suport de l’EAP, mestra d’educació especials, hores de personal vetllador i logopeda o fisioterapeuta per atendre infants concrets. Creiem en que la inclusió de tots els infants i oferim suport dins les aules a través de la codocència, amb propostes obertes i flexibles, i amb diferents possibilitats de resposta. 

Sobre sortides escolars i colònies 

Creiem fermament en el valor del contacte amb la natura i de la vinculació dels infants en el seu entorn proper. Tant a infantil com a primària realitzem banys de natura i visites a equipaments culturals (museus, biblioteca, teatre…) freqüents. Realitzem colònies a primària en finalitzar el cicle (2n, 4t i 6è).

I piscina? 

Els infants de 1r de Primària participen en el programa Ja nedo, un projecte creat i subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona. Setmanalment i dins l’horari lectiu assisteixen al Poliesportiu Joan Miró acompanyats per les seves mestres referents. 

Com celebreu les festes a l’escola

Dins l’horari lectiu fugim d’actes multitudinaris com festivals de Nadal o rues de Carnestoltes on els infants es mostren als adults. Juntament amb els infants hem trobat formats més amables que respecten la diversitat i vetllen pel benestar de tothom. Les festes tradicionals es fan presents a les aules a través de les converses de grup, preguntes dels infants, cançons, relats de vivències, etc. 

D’altra banda organitzem una festa de comunitat educativa per celebrar allò que ens uneix. 

Quota escolar, quant és i a què es destina? 

Tenint en compte que el Departament d’Educació no sufraga el 100% del cost de l’educació d’un infant a l’escola pública demanem que cada família faci una aportació anual de 220 euros fraccionats en dos terminis, un al setembre i l’altre al febrer. Amb aquests diners abastim tot el material didàctic i fungible dels Espais d’aprenentatge i les aules dels infants, així com les sortides de tot el curs (activitats + transport). 

D’altra banda, no cal invertir diners en llibres de text, llibretes ni material personal del vostre fill/a ja que a l’escola no els utilitzem. 

En cap cas, la matrícula al centre està condicionada pel pagament o no de la quota de material escolar. 

Espai de migdia 

L’escola compta amb servei de càtering amb menjar ecològic i de proximitat. 

La gestió del servei va a càrrec de l’AFA de l’escola i se’n fa seguiment des d’una comissió mixta de treball formada per famílies, equip directiu i empreses. S’ofereixen tot tipus de derivacions dels menús mensuals (Podeu consultar-los al web de l’AFA

Extraescolars 

L’AFA de l’escola s’encarrega de la contractació i gestió de les extraescolars prèviament aprovades en Consell Escolar. Les activitats que es realitzen van en consonància amb el Projecte educatiu, compartint una mirada de l’infant i una manera d’acompanyar respectuosa. Com a part d’acords, a infantil només es pot realitzar una activitat/setmana i a 13 ha de ser en família. A mida que l’escola vagi creixent s’aniran oferint més activitats tenint en compte l’etapa evolutiva i interessos dels infants. 

(Podeu consultar les activitats d’aquest curs al web de l’AFA

Acollida 

Actualment s’ofereix servei d’acollida de matí i tarda a través de la Cooperativa l’Esguard. Les dues franges d’aquest servei són de 8 a 9h al matí i de 16:30 a 17:30h de la tarda. El preu és de 30€ mensuals per a mitja hora diària o 60€ per una hora. Preu esporàdic: mitja hora (1,75 €); una hora (3,50 €). 

Projectes de centre 

Treballem en xarxa amb altres escoles públiques i entitats educatives. Formem part d’Escoles per la igualtat i la diversitat, d’Escoles + sostenibles i som centre de pràctiques d’estudiants de mestres de diferents universitats. També participem en el projecte ARMIF i som centre referent del Laboratori de transformació educativa del Departament d’educació..