Publicacions i Llistats

En aquest espai trobareu la informació oficial referent al període de preinscripció que es vagi publicant per part del Departament d’Educació.