Un dia a l’escola…

A Infantil…

Entrada relaxada Les portes de l’escola s’obren a les 9h del matí per entrar de manera esglaonada, tenir temps per saludar-nos i preparar-nos. A l’arribada els infants es canvien les sabates i guarden les seves coses a la capsa personal.

Fins les 9:30h les famílies poden compartir una estona amb els seus fills i filles llegint un conte i/o observant com juguen dins del seu espai de referència.

En aquesta estona de matí també està oberta la Sala de Psicomotricitat i/o l’espai exterior per donar resposta a la necessitat de moviment.

Cap a les 10.15h, els infants es retroben en grup per compartir alguna vivència i esmorzar plegats. El grup d’edat, definit per l’any de naixement, és qui acull, reconeix i vincula la pertinença a l’escola sota la responsabilitat d’un adult de referència.

Seguidament comença una franja d’Espais de Lliure circulació on infants de 3, 4 i 5 anys conviuen junts amb propostes d’acció i materials que promouen el joc lliure, l’expressió creativa i espontània, l’experimentació, el moviment, la curiositat, …

L’espai exterior està pensat i preparat de la mateixa manera que l’interior. És d’assistència voluntària i no està restringit per un horari específic sinó que es tracta d’un Espai d’aprenentatge més.

En aquesta franja, també s’esdevenen els tallers en els que els adults fan una proposta més guiada amb la intenció de despertar l’interès i descobrir nous àmbits de coneixement. Actualment oferim tallers de música i d’anglès (només a 5 anys). Els alumnes de 3 i 4 anys hi participen de manera voluntària. Pel que fa als infants de 5 anys, assumeixen el compromís d’assistir-hi almenys un cop a la setmana.

Cap a les 12h cada grup es retroba de nou al seu espai per comentar com ha anat al matí, cantar alguna cançó i/o escoltar un conte.

De 12:30 a 15h: Espai de migdia

A les 15h cadascú es retroba al seu espai. A la tarda es combinen les sessions de Psicomotricitat en grup amb activitat lliure pels Espais d’aprenentatge (dins i fora).

Cap a les 16h el grup es reuneix de nou per acomiadar-se, explicar un conte i/o compartir alguna vivència del dia.

Sortida relaxada: A les 16:15h les famílies van entrant a l’espai per compartir algun “Petit relat” amb el seu fill/a (Documentació d’aula), recollir i sortir pausadament.

A Primària…

A mida que els infants vagin creixent el joc anirà deixant pas a processos de treball tant individuals com col.lectius on afloraran nous coneixements.

Als Espais de lliure circulació hi haurà propostes d’aprenentatge obertes i significatives que els infants desenvoluparan en base als seus interessos, necessitats i potencialitats

En els moments de grup prendran pes els processos d’indagació i la conversa.

Els infants treballaran en base a preguntes formulades per ells i elles mateixes o en base a reptes que sorgeixin de la vida quotidiana del grup, de l’aportació d’algun infant i/o d’una provocació generada pels mestres.

L’horari estarà dividit per franges llargues i flexibles sense està compartimentat ni organitzat per assignatures.