Un dia a l’escola…

A Infantil…

Entrada relaxada Les portes de l’escola s’obren a les 9h del matí per entrar de manera esglaonada, tenir temps per saludar-nos i preparar-nos. A l’arribada els infants es canvien les sabates i guarden les seves coses a la capsa personal.

Fins les 9:30h les famílies poden compartir una estona amb els seus fills i filles a les aules llegint un conte i/o observant com juguen dins del seu espai de referència.

Cap a les 10.15h, els infants es retroben en grup per compartir alguna vivència, planificar el dia i esmorzar plegats. El grup d’edat, definit per l’any de naixement, és qui acull, reconeix i vincula la pertinença a l’escola sota la responsabilitat d’un adult de referència.

Seguidament comença una franja d’Espais de Lliure circulació on infants de 3, 4 i 5 anys conviuen junts amb propostes d’acció i materials que promouen el joc lliure, l’expressió creativa i espontània, l’experimentació, el moviment, la curiositat, …

L’espai exterior està pensat i preparat de la mateixa manera que l’interior. És d’assistència voluntària i no està restringit per un horari específic sinó que es tracta d’un Espai d’aprenentatge més.

Cap a les 12h cada grup es retroba de nou al seu espai per comentar com ha anat al matí, cantar una cançó, escoltar un conte narrat per l’adult, …

De 12:30 a 15h: Espai de migdia

A les 15h cadascú es retroba al seu espai. A la tarda es combinen les sessions de Psicomotricitat en grup amb activitat d’aula de referència. A I5 comencen a tenir presència propostes d’aprenentatge entorn a processos de grup que giren al voltant de descobertes, preguntes o inquietuds dels infants i/o a iniciativa de l’adult. A I5 hi ha també sessions setmanals d’anglès en mig grup.

Cap a les 16h el grup es reuneix de nou per tancar el dia i acomiadar-se.

Sortida relaxada: A les 16:15h les famílies van entrant a l’espai per compartir algun “Petit relat” amb el seu fill/a (Documentació d’aula), recollir i sortir pausadament.

A Primària…

La jornada escolar comença a les 9h. Fins a les 9:10h, és temps per arribar, endreçar la bossa, cambiar-se les sabates i preparar-se per iniciar el dia. Durant una primera estona, es dedica temps a la lectura individual. Seguidament el grup es troba en rotllana per planificar el dia i l’adulta de referència presenta les activitats que el grup té entremans lligades a processos de treball globalitzat entorn a una pregunta, a un propòsit compartit pel grup o a una provocació generada per les mestres.

En els moments de grup prenen pes els processos d’indagació i la conversa.

Cap a les 11h s’obren els espais de lliure circulació hi ha propostes d’aprenentatge obertes i significatives de tots els àmbits de coneixement, i on els infants de 6, 7 i 8 anys es barregen.

Actualment tenim aquests espais:

Expressió. Acostem als infants a un món on diversos llenguatges artístics (la música, la dansa, el teatre i les arts plàstiques) s’entrellacen en les propostes suggerides. Participaran en diversos processos creatius: la creació d’escultures a partir de petits objectes, la improvisació musical i creació de partitures no convencionals, el traç de la música, i les escultures corporals amb l’acompanyament d’objectes. 

Andròmines: Una andròmina és un estri, moble o artefacte que un infant sigui capaç d’inventar i crear. Aquest és un espai on els infants poden projectar, dissenyar i construir les seves andròmines amb materials de tot tipus (cartró, fusta, tubs, elements metàl·lics, cordills, etc…) El disseny i la construcció impliquen pensar, prendre decisions, ser flexibles modificant les idees inicials, aprendre a partir de l’assaig-error a ser pacients i reflexius… tot activant diferents sabers (matemàtics, tecno´lògics, artístics…)

Històries: És un espai generador d’interès i de processos d’aprenentatge relacionat amb el món dels llibres: l’escriptura, la lectura, la il·lustració i la representació.

Niu: Propostes que acosten als infants al món animal a través de la observació d’èssers vius i de la investigació de restes d’animals (insectes, petites bestioles, cranis) que compta amb llibres, recursos audiovisuals i científics.

Restaurant: En aquest espai totes les propostes giren entorn la cuina, la llar i els aliments i afavoreixen el joc simbòlic, l’escriptura i la lectura, la creativitat, la mesura del pes, etc.

Terra: En aquest espai els nens i nenes entren en contacte amb l’entorn natural. Se’ls ofereix l’oportunitat d’observar, investigar i descobrir per  comprendre el món que els envolta i elaborar així representacions i nou coneixement sobre aquest.

Taller: Activitats que porten a explorar, a percebre, a imaginar i crear a través de les tècniques i el llenguatge plàstic. Entenem l’espai taller com a espai generador d’aprenentatge a través de l’art i posant èmfasi en el procés creatiu.

Les sessions de treball de grup i d’espais de lliure circulació es combinen amb sessions d’Expressió, d’anglès i educació física (psicomotricitat i jocs col.lectius).

Tant a infanti com a primària, l’horari estarà dividit per franges llargues i flexibles sense està compartimentat ni organitzat per assignatures.

A l’espai exterior hi ha propostes que posen en joc les seves habilitats físiques i motrius, d’altres que afavoreixen el joc simbòlic i també reglat. Les propostes que no són fixes a l’exterior van variant segons les necessitats dels infants i els propòsits dels adults.