Espai de migdia

De 12:30h a 15h s’esdevé l’Espai de migdia. En aquesta franja els infants dinen al menjador de l’escola acompanyats d’un equip d’educadors i educadores.

En consonància amb el projecte educatiu de l’escola, l’espai del migdia té important rellevància en tant en quant és l’estona en que s’atenen unes de les necessitats vitals dels infants: l’alimentació i el descans.

Durant el dinar, els infants dinen en petits grups acompanyats per un educador/a de referència. Cada taula s’organitza de manera autònoma evitant les presses i respectant els diferents ritmes. A la vegada es promou que cada infant es serveixi el plat i se l’acompanya en la presa de consciència de les quantitats i les pròpies necessitats.

Creiem en la capacitat autoreguladora dels infants i davant la negativa a menjar, no insistim sinó que procurem descobrir què s’hi amaga darrera (està tip, no li agrada, està trist o cansat…). Per als infants, l’alimentació és una necessitat però també un canal de comunicació.

Després de dinar, els infants que ho necessiten dormen i/o descansen vetllats pels adults que s’encarreguen de generar un ambient tranquil a l’aula de referència. Per als que no els cal aquest descans s’habiliten espais i propostes de joc en coherència amb el projecte educatiu de l’escola.

A primària, els infants paren i desparen taula així com es fan responsables de la neteja de les taules i escombrat del terra en càrrecs rotatius. Paral.lelament el servei de neteja desinfecta els espais i mobiliari utilitzat.

La gestió del servei de migdia és a càrrec de l’AFA de l’escola. Des de la Comissió mixta de Menjador, on hi participen famílies i l’Equip directiu, se’n fa seguiment i s’estableixen acords de millora del servei tot vetllant per la coherència i continuïtat del projecte educatiu en aquesta franja. 

Donat que la nostra ubicació és provisional, no disposem de cuina pròpia.

Actualment, la Cooperativa L’Esguard ens ofereix el servei de monitoratge i Roca González, el càtering amb menjar ecològic i de proximitat.

Cost del servei

El preu total és de 6,54€/dia (inclou educadores, menjar, transport, personal de l’office, material, gestió, neteja de menjadors, etc.), que és el preu màxim establert per a la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per al curs 2022-2023. 

Menús d’exemple