La mirada d’Infància

“…el amar como espacio que acogemos al otro, que lo dejamos aparecer, en el que escuchamos lo que dice sin negarlo, … como una persona que reflexiona, pregunta, que es autónoma, que decide por sí misma.”

Humberto Maturana

Des de l’escola confiem en els processos de vida de cada infant i respectem la individualitat. Mirem a cada nen i nena com a persones complertes. Acompanyem donant valor allò que cadascú aporta, sent, pensa, fa i diu.

Ajudem a construir aprenentatges partint de les seves vivències, idees i accions, respectant el dret de descobrir per ells i elles mateixes. Tenim en compte la diversitat de ritmes i de maneres d’aprendre de cada infant oferint a cadascú el que necessita. Atenem, observem i cuidem les necessitats de desenvolupament de cada criatura.  

Defensem la llibertat per ser, per actuar i per pensar per si mateixos desenvolupant a la vegada la responsabilitat i la presa de consciència de les pròpies accions, de les conseqüències que se n’esdevenen, i de com repercuteixen en els altres.  

Creiem que l’escola ha de ser un lloc on poder créixer amb llibertat però amb la seguretat que donen els límits dels adults que sostenen i vetllen pel benestar de la comunitat.