L’equip

L’equip de l’escola creix curs rera curs per acollir, atendre i acompanyar els infants i les seves famílies. Tot el personal del centre coneix el projecte educatiu i actua, des del seu rol, en coherència amb els principis que s’hi defineixen.

Ser mestre/a a l’escola Xirinacs demana tenir una actitud compromesa amb el propi creixement, tant personal com professional, i en la millora de l’educació dels infants. 

Escoltar, observar, visibilitzar, donar temps i espai, recollir interessos, guiar, sostenir, respectar, validar,  documentar, dissenyar… són accions que guien la tasca diària docent. 

Com a claustre treballem amb responsabilitat i reflexionem sobre la pròpia pràctica compartint i formant-nos conjuntament. Realitzem sessions setmanals fora de l’horari de permanència per aprofundir en aspectes claus del nostre projecte educatiu. La formació continuada i conjunta és un element clau per assegurar la coherència, el desplegament i la consolidació del projecte educatiu.

Equip pedagògic:

Infants 3/4 anys

 • Cristina Fernández Pérez (Membre de l’Equip de coordinació) Mestra especialista d’infantil. Formació en Educació viva i activa i aprenentatge globalitzat. Formació amb viatge d’estudi en l’experiència educativa de Reggio Emilia.
 • Inmaculada Guevara Sánchez Mestra especialista d’infantil. Psicomotricista. Formació en Educació Viva. Teràpia Corporal Integrativa.
 • Laura Cegri Sousa Mestra especialista d’infantil. Postgrau en Dificultats i transtorns de l’aprenentatge.

 • Joana Bruna Temprado (Tècnica especialista d’educació infantil)  Il·lustradora.

Infants 4/5 anys

 • Adriana Villagrasa Baró Mestra especialista d’infantil. Formació en Metodologies Globalitzades. Formació en acompanyament del moviment lliure en la línia d’Emmi Pikler.  Formació en Atenció a la Diversitat.

 • Maria Del Carmen Calaforra Mestra especialista d’infantil. Perfil en metodologies globalitzades.

 • Mireia Quero Prat Mestra especialista d’infantil. Formació en Educació Viva. Formació en matemàtiques manipulatives. Participació al seminari intensiu Montessori.

Infants 5/6 anys

 • Sheyla Ruiz Mateo (Mestra referent de 5 anys) Mestra especialista d’infantil. Postgrau d’Educació Emocional i Benestar.

 • Mar Noguerol Ramírez (Mestra referent de 5 anys) Mestra especialista d’infantil. Formació en Educació Viva. Formació en Gènere.  Membre del Grup de Treball Mestres en la incertesa.

Infants 6/7 anys

 • Nuria Gómez Mercadal (Mestra referent) Mestra especialista educació especial. Psicomotricista. Màster en Pedagogia Sistèmica. Formació en matemàtiques manipulatives i acompanyament emocional.

 • Mireia Pérez Peitx (Mestra referent) Mestra de primària. Màster de recerca en didàctica de la llengua i la literatura. Doctora en Ciències de l’educació. Membre de l’equip Aprendre a llegir i escriure de l’ICE de l’UAB

Especialitats i suports

 • Esther Blázquez Puerto. (Mestra especialista de música) Màster en Pràctica Escènica i Cultura Visual. Tècnica Superior d’Art Dramàtic. Graduada en Dansa per a mestres de primaria.

 • Ferran Galimany Sánchez (Mestre especialista d’anglès). Formació en Acompanyament Emocional als primers anys de vida.  Formació en Educació viva i activa i en aprenentatge globalitzat. Formació en pedagogia sistèmica.

Equip directiu

 • Patricia Alomar Pons (Secretària pedagògica) Mestra especialista d’infantil i Psicopedagoga. Formada en acompanyament del joc lliure.
 • Laia Baniandres Gibert (Cap d’estudis) Mestra especialista d’anglès. Formació en Educació viva i activa i en aprenentatge globalitzat. Formació en pedagogia sistèmica.
 • Laia Pi Morera (Directora) Mestra especialista de música. Màster en Pedagogia Sistèmica. Postgrau Expressió-Comunicació. Formació en Educació viva i activa. Membre de l’equip Un enfocament global de l’aprenentatge de Rosa Sensat.

Equip de migdia:

 • Noemí López Marín (Coordinadora)
 • Olga Pena Ubieto (Educadora referent de 3 anys)
 • Fernanda Romero Toro (Educadora referent de 3 anys)
 • Pau Ximeno (Educador referent de 3 anys)
 • Ada Agustí Zorrilla (Educadora referent de 4 anys)
 • Claudia Martínez Basedas (Educadora referent de 4 anys)
 • Marta Salina Martínez (Educadora referent de 5 anys)
 • Albert Molina Vinyes (Educador referent de 5 anys)
 • Pablo Rodríguez Regalado (Educador referents de 6 anys)
 • Pol Bergara Giménez (Educador referents de 6 anys)
 • Alba (Cuina)

Personal de servei:

 • Isabel Padillo Alonso / Neus González Rius (Conserge)
 • Ana Ruiz Rodriguez ( Administrativa)
 • Lourdes (Neteja)