L’equip

L’equip de l’escola creix curs rera curs per acollir, atendre i acompanyar els infants i les seves famílies. Tot el personal del centre coneix el projecte educatiu i actua, des del seu rol, en coherència amb els principis que s’hi defineixen.

Ser mestre/a a l’escola Xirinacs demana tenir una actitud compromesa amb el propi creixement, tant personal com professional, i en la millora de l’educació dels infants. 

Escoltar, observar, visibilitzar, donar temps i espai, recollir interessos, guiar, sostenir, respectar, validar,  documentar, dissenyar… són accions que guien la tasca diària docent. 

Com a claustre treballem amb responsabilitat i reflexionem sobre la pròpia pràctica compartint i formant-nos conjuntament. Realitzem sessions setmanals fora de l’horari de permanència per aprofundir en aspectes claus del nostre projecte educatiu. La formació continuada i conjunta és un element clau per assegurar la coherència, el desplegament i la consolidació del projecte educatiu.

Equip pedagògic:


Infantil

I3 A – Míriam Rovira I3 B – Mireia Quero TEI: Joana Bruna

I4 A – Adriana Villagrasa I4 B – Cristina Sanchis

I5 A – Alba Serrate I5 B – Jana Sirés

Educació Especial: Laia Antonijuan

Expressió i música: Ilona Muñoz i Jana Sirés

Suport: Dolors Junyent, Inma Guevara, Pau Sangenís, i Laia Baniandres

TEES: Julia Leyva

Primària

1r A – Ferran Galimany 1r B – Cesca Lumeras

2n A – Júlia Andrei 2n B – Nuria Gomez

3r A – Mireia Perez 3r B – Júlia Ferrer

4rt A – Mireia Pujol 4rt B – Mar Noguerol

Anglès: Laia Obis i Victor Calzas

Expressió: Ilona Muñoz i Clara Viñuales

Educació Física: Juanjo Raga

Educació Especial: Carla Roqueta i Patricia Alomar

Suport: Laia Pi

Vetlladors

Noemí López

Rodrigo Gagliardo

Conserge

Maribel Jane

Administratiu

Arnau InglesEquip directiu i de coordinació

Patricia Alomar Pons (Secretària pedagògica) Mestra especialista d’infantil i Psicopedagoga. Formada en acompanyament del joc lliure.

Laia Baniandres Gibert (Cap d’estudis) Mestra especialista d’anglès. Formació en Educació viva i activa i en aprenentatge globalitzat. Formació en pedagogia sistèmica.

Laia Pi Morera (Directora) Mestra especialista de música. Postgrau Expressió-Comunicació. Formació en Educació viva i activa i en aprenentatge globalitzat. Màster en Pedagogia Sistèmica.

Coordinacions

Infantil: Ariadna Villagrassa

Inicial: Ferran Galimany

Mitjà: Mireia Perex

TIC: Juanjo Raga

Riscos Laborals: Laia Obis


Equip de migdia:

Coordinadora: Fernanda Romero Toro

Educadors/es referents a I3: Andrea Calvo i Jenifer Díaz, i Àlex Álvarez i Irina Callau

Educador/es referents a I4: Noemí López i Rodrigo Gagliardo

Educador/es referents a I5: Mireia Ferrer i Cèlia Ibars

Suport: Isabel Arbòs

Educador/es referents a 1r: Ariadna Terrero i Berta Sellarès

Educador/es referents a 2n: Marta Salinas i Jordi Sánchez

Educador/es referents a 3r: Saskia Morta i Àlex Vázquez

Suport a Primària: Albert Molina Vinyes

Auxiliar office: Maria Alba Moya Gracia


Personal de servei:

Conserge: Maribel Jane

Administrativa: Ivette Cloquell

Neteja: Maria de Lourdes Reyes Fernandez, Cándida Galera Ramírez