L’equip

L’equip de l’escola creix curs rera curs per acollir, atendre i acompanyar els infants i les seves famílies. Tot el personal del centre coneix el projecte educatiu i actua, des del seu rol, en coherència amb els principis que s’hi defineixen.

Ser mestre/a a l’escola Xirinacs demana tenir una actitud compromesa amb el propi creixement, tant personal com professional, i en la millora de l’educació dels infants. 

Escoltar, observar, visibilitzar, donar temps i espai, recollir interessos, guiar, sostenir, respectar, validar,  documentar, dissenyar… són accions que guien la tasca diària docent. 

Com a claustre treballem amb responsabilitat i reflexionem sobre la pròpia pràctica compartint i formant-nos conjuntament. Realitzem sessions setmanals fora de l’horari de permanència per aprofundir en aspectes claus del nostre projecte educatiu. La formació continuada i conjunta és un element clau per assegurar la coherència, el desplegament i la consolidació del projecte educatiu.

Equip pedagògic:


Referents de grups

Dolors Junyent Reine i Jana Sirés Boldu (3 anys)

Cristina Fernández Pérez i Inmaculada Guevara Sánchez (4 anys)

Mar Noguerol Ramírez i Adriana Villagrasa Baró (5 anys)

Magalí Santandreu Viaplana i Ferran Galimany Sánchez (6 anys)

Núria Gómez Mercadal i Mireia Perez Peitx (7 anys)


Especialitats i suports

Joana Bruna Temprado com TEEI

Nuria Espinós Blanch: Suport a Infantil

Mireia Quero Prat: Psicomotricitat

Laia Obis Monné: Anglès

Ilona Muñoz Rizzo: Expressió

Sarah Marei Loumiet Thérèse: Suport a Primària

Júlia Aguiló i Thió: Suport a Primària

Noemí López Marín i Pablo Rodriguez Regalado: Auxiliars d’Educació Especial


Equip directiu

Patricia Alomar Pons (Secretària pedagògica) Mestra especialista d’infantil i Psicopedagoga. Formada en acompanyament del joc lliure.

Laia Baniandres Gibert (Cap d’estudis) Mestra especialista d’anglès. Formació en Educació viva i activa i en aprenentatge globalitzat. Formació en pedagogia sistèmica.

Laia Pi Morera (Directora) Mestra especialista de música. Postgrau Expressió-Comunicació. Formació en Educació viva i activa. Membre de l’equip Un enfocament global de l’aprenentatge de Rosa Sensat. Màster en Pedagogia Sistèmica.


Equip de migdia:

Noemí López Marín (Coordinadora) Maria Martí Ventura en substitució

Educadors/es referents a 3 anys: Fernanda Romero Toro, Àlex Alvarez Toro, Maria del Mar Villagaray Pacampara, Andrea Calvo Suárez

Educador/es referents a 4 anys: Gabriel Griful Arrieta, Irene Fernández Lacalle

Educador/es referents a 5 anys: Pau Ximeno Parpal i Rodrigo Gagliardo Sosa

Educador/es referents a 1r: Marta Salinas Martínez i Anna Pontes Rodés

Educador/es referents a 2n: Pol Vergara Gimenez i Mireia Ferrer Ferrer

Suport a Primària: Albert Molina Vinyes

Educadora en pràctiques: Carol Murcia Garcia

Auxiliar office: Maria Alba Moya Gracia


Personal de servei:

Conserge: Isabel Padillo Alonso

Administrativa: Ana Ruiz Rodriguez

Neteja: Maria de Lourdes Reyes Fernandez, Cándida Galera Ramírez