Projecte de direcció

El present Projecte de Direcció ordena el desenvolupament i l’aplicació del Projecte Educatiu de l’escola Xirinacs pel període del 2023-2027.

El document següent és un extracte del PdD on s’hi recullen els objectius estratègics, les actuacions i els indicadors d’avaluació.