Projecte Lingüístic

El PLC (Projecte Lingüístic de Centre) és un document que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius dels centres: aula, centre i entorn.

Tenint en compte que som una escola novella, hem redactat un pre-projecte lingüístic que recull algunes premises en relació a l’aprenentatge de les llengües a la nostra escola.