L’equip

L’equip de l’escola creix curs rera curs per acollir, atendre i acompanyar els infants i les seves famílies. Tot el personal del centre coneix el projecte educatiu i actua, des del seu rol, en coherència amb els principis que s’hi defineixen.

Ser mestre/a a l’escola Xirinacs demana tenir una actitud compromesa amb el propi creixement, tant personal com professional, i en la millora de l’educació dels infants. 

Escoltar, observar, visibilitzar, donar temps i espai, recollir interessos, guiar, sostenir, respectar, validar,  documentar, dissenyar… són accions que guien la tasca diària docent. 

Com a claustre treballem amb responsabilitat i reflexionem sobre la pròpia pràctica compartint i formant-nos conjuntament. Realitzem sessions setmanals fora de l’horari de permanència per aprofundir en aspectes claus del nostre projecte educatiu. La formació continuada i conjunta és un element clau per assegurar la coherència, el desplegament i la consolidació del projecte educatiu.

Equip pedagògic:


Referents de grups

Adriana Villagrasa Baró i Cristina Sanchis (I3)

Dolors Junyent Reine i Jana Sirés Boldu (I4)

Cristina Fernández Pérez i Inmaculada Guevara Sánchez (I5)

Núria Gómez Mercadal i Júlia Andrei (1r)

Magalí Santandreu Viaplana i Ferran Galimany Sánchez (2n)

Mireia Perez Peitx i Mar Noguerol Ramírez (3r)


Especialitats i suports

Joana Bruna Temprado com TEEI

Laia Antonijuan : Suport a Infantil

Mireia Quero Prat: Psicomotricitat

Laia Obis Monné i Victor Calzas: Anglès

Ilona Muñoz Rizzo i Clara Viñuales: Expressió

Juanjo Raga: Educació física

Júlia Farré: Suport a Primària

Noemí López Marín i Rodrigo: Auxiliars d’Educació EspecialEquip directiu

Patricia Alomar Pons (Secretària pedagògica) Mestra especialista d’infantil i Psicopedagoga. Formada en acompanyament del joc lliure.

Laia Baniandres Gibert (Cap d’estudis) Mestra especialista d’anglès. Formació en Educació viva i activa i en aprenentatge globalitzat. Formació en pedagogia sistèmica.

Laia Pi Morera (Directora) Mestra especialista de música. Postgrau Expressió-Comunicació. Formació en Educació viva i activa. Membre de l’equip Un enfocament global de l’aprenentatge de Rosa Sensat. Màster en Pedagogia Sistèmica.


Equip de migdia:

Coordinadora: Fernanda Romero Toro

Educadors/es referents a I3: Andrea Calvo i Jenifer Díaz, i Àlex Álvarez i Irina Callau

Educador/es referents a I4: Noemí López i Rodrigo Gagliardo

Educador/es referents a I5: Mireia Ferrer i Cèlia Ibars

Suport: Isabel Arbòs

Educador/es referents a 1r: Ariadna Terrero i Berta Sellarès

Educador/es referents a 2n: Marta Salinas i Jordi Sánchez

Educador/es referents a 3r: Saskia Morta i Àlex Vázquez

Suport a Primària: Albert Molina Vinyes

Auxiliar office: Maria Alba Moya Gracia


Personal de servei:

Conserge: Maribel Jane

Administrativa: Ivette Cloquell

Neteja: Maria de Lourdes Reyes Fernandez, Cándida Galera Ramírez