Com ens organitzem

 

Els infants es distribueixen en grups d’edat definits per l’any de naixement sota la responsabilitat d’un adult de referència. El grup és qui acull, reconeix i vincula la pertinença a l’escola. Els moments d’entrada i comiat esdevenen petits rituals de trobada i recolliment amb el grup. 

Cada dia en algunes franges horàries els infants es mouen per diferents espais d’aprenentatge. En aquests hi ha diferents propostes que trien en funció dels seus interessos i les pulsions vitals pròpies del moment evolutiu de cadascú. Les propostes, pensades i dissenyades pels adults, potencien l’autonomia i les relacions amb els altres. Contemplem l’espai exterior també com un ambient educatiu.

També hi ha moments de tallers en els que els adults fan una proposta més guiada per ells, amb la intenció de despertar l’interès i descobrir nous àmbits de coneixement.

A partir de primària també prenen pes els projectes o processos d’investigació on el coneixement es construeix de manera conjunta amb el grup de referència i sota la guia de l’adult. Els infants indaguen en base a preguntes formulades per ells mateixos o en base a reptes que sorgeixen de la vida quotidiana del grup, de l’aportació d’algun alumne, d’una provocació generada pels mestres,.. D’aquest punt de partida s’esdevé un procés de treball continuat en el temps amb un objectiu comú en el qual es treballen alhora diferents àrees d’aprenentatge. 

El disseny dels espais escolars (la disposició del mobiliari, la tria dels materials, els elements decoratius) responen a criteris pedagògics i estètics. Creiem que l’escola ha de ser un entorn agradable amb espais de qualitat que ofereixin benestar a l’infant per viure, jugar, comunicar i aprendre. 

 

Horari

Horari de matí: De 9 a 12:30h

Horari de tarda: De 15h a 16:30h

Un dia a l’escola

A les 9h: Entrada relaxada. Fins a les 9:30h les famílies poden compartir aquesta estona amb els infants dins del seu espai de referència.

Cap a les 10h, els infants es troben en grup per compartir alguna vivència i esmorzar plegats. Seguidament s’obre l’espai exterior i els nens i nenes poden moure’s lliurement pels espais d’aprenentatge de dins i fora les aules.

A les 12h comencem a recollir i cada grup es retroba de nou al seu espai per comentar com ha anat al matí, cantar alguna cançó i/o escoltar un conte.

De 12:30 a 15h: Espai de migdia.  Els infants que es queden a l’escola dinen, i descansen si ho necessiten.

A les 15h cada grup es retroba al seu espai. El grup fa psicomotricitat i/o activitat lliure pels espais d’aprenentatge (dins i fora). Cap a les 16h el grup es troba de nou per acomiadar-se.

De les 16:15-16:30h Comiat i sortida relaxada.