Un dia a l’escola…

A Infantil…

Entrada relaxada Les portes de l’escola s’obren a les 9h del matí per entrar de manera esglaonada, tenir temps per saludar-nos i iniciar el dia amb calma. Fins les 9:30h les famílies poden compartir una estona amb els seus fills i filles a les aules llegint un conte i/o observant com juguen dins del seu espai de referència.

Cap a les 10.15h, els infants es retroben en grup per compartir l’estona d’esmorzar i, a mida que es van fent grans també, vivències i aprenentatges entorn a situacions quotidianes i properes.

Seguidament comença una franja de Dins – Fora en que els infants combinen el treball d’aula amb altres propostes que promouen el joc lliure, l’expressió creativa, l’experimentació, el moviment, la curiositat, tant a dins com a l’espai exterior.

Cap a les 12h cada grup es retroba de nou al seu espai per tancar el matí, cantar una cançó, escoltar un conte narrat per l’adult, …

De 12:30h a 15h: Espai de migdia

Al llarg de la setmana cada grup realitza una sessió de psicomotricitat en grup i a partir de I5 també sessions d’anglès en mig grup.

A la tarda hi ha espais de lliure elecció on els infants d’I4 i I5 aprenen conjuntament amb les propostes dissenyades per les mestres en base als objectius d’aprenentatge establerts. Cap a les 16h el grup es reuneix de nou per compartir com ha anat el dia i acomiadar-se.

Sortida relaxada: A les 16:20h les famílies van entrant a l’espai per recollir i sortir pausadament.

A Primària…

La jornada escolar comença a les 9h. Fins a les 9:10h, és temps per arribar a l’espai, endreçar la bossa, cambiar-se les sabates i preparar-se per iniciar el dia. Durant una primera estona, es dedica temps a la lectura individual. Seguidament, i fins a les 11h el grup es troba per desenvolupar el procés de treball que té entre mans entorn a una pregunta, a un propòsit compartit o a una provocació generada per les mestres. En aquesta etapa prenen pes els processos d’indagació i la conversa.

Cap a les 11:15h s’obren els espais d’aprenentatge on hi ha propostes obertes i significatives de tots els àmbits de coneixement. Els infants de 1r i 2n per un costat i 3r i 4t per l’altre, comparteixen el treball d’aquesta franja.

Al llarg de la setmana hi ha tres sessions de consolidació de continguts, tant de l’àrea de llengua com de matemàtica, que han aparegut de manera significativa en el procés de treball de grup.

Les sessions de treball de grup i d’espais de d’aprenentatge es combinen amb sessions d’Expressió, d’anglès i educació física (psicomotricitat i jocs col.lectius a cicle inicial).

Tant a infantil com a primària, l’horari està organitzat per franges llargues sense està compartimentat ni organitzat per assignatures.