L’aprenentatge connectat a la vida

Des de l’escola creiem essencial despertar, protegir i mantenir el desig innat de descobrir i d’aprendre

Com a docents acollim, observem, escoltem i atenem els interessos i allò que sorprèn als infants. Però també despertem i  generem noves preguntes, nous camins per conèixer tenint en compte que l’aprenentatge ha d’estar connectat a l’experiència i l’emoció i ha de partir dels coneixements previs de cada nen i nena. 

A l’escola aprofitem la quotidianitat com a context d’aprenentatge significatiu. Allò que ens passa cada dia, tant a nivell individual com col·lectiu, esdevé un motiu per aturar-nos i donar-li valor educatiu en tant en quant forma part de la nostra història de vida i per tant és rellevant per al propi desenvolupament.

L’aniversari de l’àvia, el naixement d’un germà, una troballa a l’espai exterior, un dia de pluja…. qualsevol fet i acte diari pot ser un gran motiu per aprendre.

Fomentem l’acció i la reflexió sobre el que passa al nostre voltant per tal que els nostres infants aprofundeixen i aprenguin a mirar el seu entorn amb ulls més crítics

Així mateix enfoquem l’aprenentatge de manera globalitzada, aprofitant les àrees del saber per acostar-nos i entendre un món cada vegada més complex.