Consell Escolar

Podeu consultar els temes tractats i els acords presos a les diferents reunions del Consell Escolar, que es recullen aquí:

CURS 23-24

CURS 21-22

CURS 20-21 (Podreu trobar els resums del cada Consell Escolar al domini intern de l’escola, dins la carpeta ‘Documents i Imatges escola’.

CURS 19-20