Pilars generals

El nostre projecte es base en els següents pilars: 

La mirada holística de les persones entenent que som cos, cor i ment a la vegada.

La confiança en els processos de vida de les persones i en el respecte per la individualitat.

L’acollida, l’atenció i la cura de totes les persones que formen part de la comunitat educativa.

El benestar emocional com a base per aprendre i créixer amb autonomia i seguretat. 

El valor de la comunitat i de la relació amb els i les altres. L’escola com a sistema viu i espai de creixement individual i col·lectiu tant d’infants com d’adults.

L’aprenentatge connectat a la vida; a la vivència, l’experiència i l’emoció i a través de situacions que impliquin fer, pensar i comunicar a través de diferents llenguatges expressius.

Concepció global i socio-constructivista de l’aprenentatge. L’aprenentatge és individual però s’esdevé en un context social on es construeix el coneixement a través del diàleg amb els altres i amb l’entorn. 

L’autoconeixement i l’avaluació continua com a processos de presa de consciència, reflexió i responsabilitat sobre el propi creixement i aprenentatge.

Adults presents i compromesos amb l’educació, el creixement propi i el dels infants. L’adult observa, documenta i visibilitza els processos de treball de l’infant tot donant valor a les seves accions.

El contacte amb la natura com a element que fomenta el benestar, la descoberta, el moviment i el joc lliure, l’aprenentatge a partir de l’observació i la vivència i la consciència ecològica.

Una escola pública i oberta a l’entorn. La participació de les famílies i de tota la comunitat educativa en el desplegament del projecte educatiu.

El desenvolupament de la responsabilitat personal, el sentit crític i l’acció compromesa i coherent per construir una societat més justa, solidària i sostenible.